Топ-100
Товар добавлен в корзину
Оформить
Товар добавлен в избранное
Перейти
Ваш город
Ашберн

«ЭСПЕРАНС-РК» ЖШС-НІҢ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУҒА ЖӘНЕ ӨҢДЕУГЕ ҚАТЫСТЫ САЯСАТЫ

  1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  2. «ЭСПЕРАНС-РК» ЖШҚ (бұдан әрі – Компания) өз қызметін жүзеге асыру кезінде дербес деректерді жинаумен және өңдеумен (бұдан әрі – өңдеу) байланысты қатынастарға түседі және дербес деректерді қамтитын базаның меншік иесі және операторы болып табылады. Саясат дербес деректер субъектілерінің дербес деректерін өңдеу тәртібі мен шарттарын, дербес деректер субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін реттейді.
  3. Осы Саясатта пайдаланылатын терминдер 2013 жылғы 21 мамырдағы «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 12-бабының 2-тармағында (бұдан әрі - «Дербес деректер туралы заң») және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларында белгіленген мағыналарда қолданылады.
  4. Саясат дербес деректерді қорғау және өңдеу саласындағы нормативтік және құқықтық құжаттардың: Қазақстан Республикасының Конституциясының, Қазақстан Республикасының «Дербес деректер туралы», «Ақпараттандыру туралы» заңдарының және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік-құқықтық актілерінің талаптары негізінде әзірленген.
 1. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУДІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ҚАҒИДАТТАРЫ

  Компанияның дербес деректерді өңдеуі мынадай мақсатта жүргізіледі:

  — Ниеттестік бағдарламасына қатысушыны сәйкестендіру, жинақтауды есепке алу және жеңілдікті пайдалану рәсімін қамтамасыз ету
  — жеткізуді жүзеге асыру, сервистік қызмет көрсету
  — жарнамалық хабарламаларды тарату (соның ішінде кез келген коммуникация арналары арқылы, соның ішінде пошта, SMS, электрондық пошта, телефон, өзге де байланыс құралдары арқылы өткізілетін науқандар мен арнайы ұсыныстар туралы)
  — дербес деректер субъектісі тарапы не ол бойынша пайда алушы немесе кепіл беруші болып табылатын шартты орындау;
  — Шарт бойынша міндеттемелерді орындау барысында Компания жұмысын бағалау және талдау;
  — Компания өткізетін ынталандыру іс-шараларында жеңімпазды анықтау;
  — клиенттерге Компанияның қызметіне байланысты мәселелер бойынша ақпараттандыру және кеңес беру үшін Компанияның байланыс орталығының қызметтерін ұсыну;
  — Компания Сатып алушының келісімімен оның электрондық поштасы мен ұялы телефонына ақпараттық, оның ішінде жарнамалық хабарламалар жіберуге құқылы. Пайдаланушының тиісті веб-нысанда «қанат белгісін» қою фактісі жоғарыда көрсетілген хабарламаларды алуға келісімнің жеткілікті нысаны болып табылады. Сатып алушыны тапсырыс және оны өңдеу кезеңдері туралы хабардар ететін сервистік хабарламалар автоматты түрде жіберіледі және Сатып алушы одан бас тарта алмайды.
  — Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге де талаптарын орындау.
  1. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕР СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНАТТАРЫ, ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ ӨҢДЕЛЕТІН ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІҢ САНАТТАРЫ

  2. Компания келесі санаттағы субъектілердің: - жеке тұлғалардың - Компанияның дербес деректерді өңдеуіне келісім берген Компания клиенттерінің;
   - Компанияға сұраулармен (наразылықтарды, хаттарды қоса алғанда), соның ішінде байланыс орталығы, чат, әлеуметтік желілер арқылы жүгінген, Компанияның дербес деректерді өңдеуіне келісім берген жеке тұлғалардың
   - Компанияның дербес деректерді өңдеуіне келісім берген жоғарыда аталған субъектілердің сенімхат негізінде уәкілетті өкілдерінің дербес деректерін өңдейді.
  3. Дербес деректер субъектілерінің құқықтары − Компания өңдейтін олардың дербес деректері туралы толық ақпарат алу;

   - заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, өзінің дербес деректерін қамтитын кез келген жазбаның көшірмесін алу құқығын қоса алғанда, өзінің дербес деректеріне қол жеткізе алу;

   - егер дербес деректер толық емес, ескірген, дәл емес, заңсыз алынған болса немесе өңдеудің мәлімделген мақсаты үшін қажетті болып табылмаса, өз дербес деректерін нақтылау, оларды бұғаттауды немесе жоюды талап ету;

   - дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алу;

   - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыру.

  4. Дербес деректердің санаттары Компания дербес деректердің мынадай санаттарын өңдеуге құқылы:

   - Тегі, аты, әкесінің аты (оның ішінде бұрынғы); жынысы; туған күні мен жері; тұрғылықты мекенжайы; жеке куәлігінің деректері, құжатты берген органның атауы, қолданылу мерзімі); байланыс ақпараты (телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы); сондай-ақ көрсетілген өзге де ақпарат.

  1. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ТӘРТІБІ МЕН ШАРТТАРЫ

  2. Дербес деректерді өңдеу осы саясатқа № 1 қосымшаның нысаны бойынша дербес деректер субъектісінің келісімімен жүзеге асырылады.

  3. Дербес деректерді өңдеу шарттары: Компанияның дербес деректерді өңдеуіне келісімді, егер заңнамада өзгеше көзделмесе, дербес деректер субъектісі немесе оның өкілі оны алу фактісін растауға мүмкіндік беретін кез келген нысанда бере алады.
  4. Дербес деректерді өңдеу мерзімдері. Компания өзге дербес деректер субъектілерінің дербес деректерін өңдеу мерзімін, егер дербес деректер субъектісі ұсынған дербес деректерді өңдеуге келісімде өзгеше көзделмесе, өңдеу мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті мерзім ретінде айқындайды.
  5. Дербес деректерді жинау келесі тәсілдермен жүзеге асырылады:

   — СМС верификация арқылы деректердің енгізілгенін растай отырып, консультанттың планшеті арқылы дербес деректер субъектісінің тікелей дербес деректерді өз қолымен енгізуі;

   — субъектілердің дербес деректерін қамтитын, Компания белгілеген нысандағы электрондық пошта немесе өзге де электрондық-коммуникациялық байланыс арналары, сауалнамалар және өзге де құжаттар арқылы жинау;

   — субъектілердің дербес деректерін қамтитын, Компания белгілеген нысан бойынша дербес деректер субъектісінің жеке қолы қойылған сауалнамалар мен өзге де құжаттарды жинау. — Компания сатып алушымен телефон арқылы сөйлесулерді жазуға құқылы. Бұл ретте Сатушы телефон арқылы келіссөздер барысында алынған ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу және/немесе оны үшінші тұлғаларға беру әрекеттерін болдырмауға міндеттенеді.

   — Субъект өзі туралы сенімді мәліметтерді беруге және өзінің дербес деректерінің өзгергені туралы уақтылы хабарлауға міндетті. Компания субъект ұсынған деректердің дұрыстығын осы деректерді Компанияда бар құжаттармен салыстыра отырып тексеруге құқылы. Компания сайт немесе Мобильді қолданба арқылы енгізілген дербес деректердің дұрыстығын барлық қолжетімді тәсілдермен тексеру бойынша ақылға қонымды және жеткілікті шараларды қабылдайды.

  1. Дербес деректерді сақтау келесі тәсілдермен жүзеге асырылады:

   − қағаз тасығыштарда; қағаз тасығыштағы жиналған құжаттардың көшірмелері түрінде; электрондық тасығыштарда; Компанияның серверлерінде орналастырылған электрондық тасығыштарда, сондай-ақ резервтік көшіру жүйелерінде; хостинг-провайдерлерден Компания жалға алатын серверлерде орналастырылған электрондық тасығыштарда. Компания дербес деректердің Қазақстан Республикасы аумағындағы базада сақталуын қамтамасыз етеді. Дербес деректерді сақтау процесінде Компания олардың сақталуын және тек уәкілетті тұлғалардың дербес деректеріне қол жеткізуін қамтамасыз етеді.

  1. Дербес деректердің құпиялылығы және қауіпсіздігі:

   - егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Компания дербес деректер субъектісінің келісімінсіз дербес деректерді үшінші тұлғаларға ашпайды және таратпайды. Компания Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша барлық қажетті шараларды қабылдайды. Дербес деректерді беру Компания өз қызметін жүзеге асыру кезінде субъектілердің дербес деректерін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қатаң сәйкестікте және осы деректердің қауіпсіздігін тиісінше қамтамасыз еткен кезде бере алады. Дербес деректерді беру автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып та, сондай-ақ осындай құралдарды пайдаланбай да жүзеге асырылуы мүмкін. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді ілгерілету мақсатында дербес деректерді өңдеу Байланыс құралдарының көмегімен әлеуетті клиентпен тікелей байланыстарды жүзеге асыру арқылы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді нарықта ілгерілету мақсатында дербес деректерді өңдеуді Компания дербес деректер субъектісінің алдын ала келісімін алған жағдайда ғана жүзеге асыра алады және оның талап етуі бойынша тоқтатылады.

  1. Дербес деректерді бұғаттау

   Компания келесі жағдайларда дербес деректерді бұғаттауды жүзеге асырады:

   - субъектінің дербес деректерінің дұрыстығына күдіктер болған кезде, сенімді дербес деректерді алғанға дейін/жиналған дербес деректердің дұрыстығын растағанға дейін;

   - дербес деректер субъектісі олардың заңды құқықтарын сақтау мәселелері бойынша өтініш жасаған кезде.

    Дербес деректерді бұғаттау тәсілін таңдауды жауапты қызметкер дербес деректерді өңдеу шарттарының, оның ішінде өңдеуде пайдаланылатын бағдарламалық жасақтама мүмкіндіктерінің ерекшеліктері негізінде айқындайды.

   Дербес деректерді өңдеуді тоқтату және оларды жою Егер дербес деректерді өңдеуді Компанияның тапсырмасы бойынша әрекет ететін басқа тұлға жүзеге асырса, дербес деректерді өңдеу тоқтатылады немесе оны тоқтату қамтамасыз етіледі, ал жиналған дербес деректер, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде келесі жағдайларда жойылады:

   - дербес деректерді өңдеудің белгіленген мерзімі өткеннен кейін;

   - өңдеу мақсаттарына жеткен кезде немесе оларға жету қажеттілігі жоғалған кезде;

   - дербес деректер субъектісінің немесе дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органның талабы бойынша

   - егер дербес деректер толық емес, ескірген, дұрыс емес, заңсыз алынған болса немесе мәлімделген өңдеу мақсаты үшін қажетті болып табылмаса;

   - Дербес деректер субъектісі өзінің дербес деректерін өңдеуге келісімін қайтарып алған кезде, егер мұндай келісім заңнамаға сәйкес талап етілсе;

   - Компания дербес деректерді өңдеу кезінде жіберілген бұзушылықтарды жою мүмкін болмаған кезде.

  1. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ӨТІНІШТЕР МЕН СҰРАУ САЛУЛАР

   Дербес деректер субъектісі Компания туралы, оның орналасқан жері туралы, Компанияда тиісті дербес деректер субъектісіне қатысты дербес деректердің болуы туралы мәліметтерді алуға, сондай-ақ осындай дербес деректермен танысуға құқылы. Дербес деректер субъектісі Компаниядан өзінің дербес деректерін нақтылауды, егер дербес деректер толық емес, ескірген, дұрыс емес, заңсыз алынған болса немесе өңдеудің мәлімделген мақсаты үшін қажетті болып табылмаса, оларды бұғаттауды немесе жоюды талап етуге, сондай-ақ өз құқықтарын қорғау жөнінде заңда көзделген шараларды қолдануға құқылы.

   Дербес деректердің болуы туралы мәліметтер дербес деректер субъектісіне қолжетімді нысанда және өтеусіз негізде беріледі. Бұдан басқа, оларда дербес деректердің басқа субъектілеріне қатысты дербес деректер болмауға тиіс.

   Дербес деректер субъектісі өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты, оның ішінде: Компанияның дербес деректерді өңдеу фактісін растауды, сондай-ақ осындай өңдеудің мақсатын; Компания қолданатын дербес деректерді өңдеу тәсілдерін; дербес деректерге қолжетімділігі бар немесе осындай қолжетімділік берілуі мүмкін тұлғалар туралы мәліметтерді; өңделетін дербес деректердің тізбесін және оларды алу көзін; дербес деректерді өңдеу мерзімдерін, оның ішінде оларды сақтау мерзімдерін қамтитын ақпаратты алуға құқылы. Тәртіп Компания дербес деректер субъектісіне немесе оның заңды өкіліне дербес деректер субъектісінің немесе оның заңды өкілінің өтініші бойынша не сұрау салуын алған кезде (бұдан әрі – Өтініш) өзінің дербес деректеріне рұқсат береді. Өтініште дербес деректер субъектісінің немесе оның заңды өкілінің жеке басын куәландыратын негізгі құжаттың нөмірі, көрсетілген құжаттың берілген күні және оны берген орган туралы мәліметтер және дербес деректер субъектісінің немесе оның заңды өкілінің өз қолымен қойылған қолы болуға тиіс.

   Өтініш Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қорғау іс-қимылдарының элементтерін қолдана отырып жазбаша немесе электрондық нысанда жіберілуі мүмкін. Компания дербес деректер субъектісінің Өтінішіне жауапты Өтінішті алған сәттен бастап үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жіберуге міндетті. Келіп түскен Өтінішке жауапты дербес деректер субъектісіне немесе оның заңды өкіліне беру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық нысанда жүргізіледі.

   Дербес деректерді қайтарып алған жағдайда, ниеттестік бағдарламасына қатысу автоматты түрде тоқтатылады, Ниеттестік бағдарламасының Клиентінің картасы бұғатталады және оны бұғаттау жеңілдікті пайдаланудың мүмкін еместігін білдіреді, сондай-ақ егер клиент дербес деректерді қамтитын сауалнамаларды, өтініштерді толтыруды талап ететін «ЭСПЕРАНС-РК» ЖШҚ қызметтерін немесе өнімдерін қайтадан пайдалануды шешкен жағдайда, дербес деректерді өңдеуге қайтадан келісім беруіне тура келеді.

  1. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУДІ ЖӘНЕ ҚОРҒАУДЫ РЕТТЕЙТІН НОРМАЛАРДЫ БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК 

   Компанияның ақпараттық дербес деректер жүйелерінде өңделетін дербес деректерді өңдеу және қорғау процестерін реттейтін нормаларды бұзғаны үшін кінәлі тұлғалар азаматтық, қылмыстық, әкімшілік, тәртіптік және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жауаптылықта болады.


№ 1 қосымша

«ЭСПЕРАНС-РК» ЖШС

БСН: 220240037922

Дербес деректерді жинауға, өңдеуге келісім

 

«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне (бұдан әрі бірге - Заң) сәйкес,

Мен дербес деректер субъектісі бола отырып, «ЭСПЕРАНС-РК» ЖШС-не заңнамаға қайшы келмейтін тәсілдермен менің дербес деректерімді жинауға, жүйелеуге, жинақтауға, сақтауға (нақтылау, жаңарту, өзгерту), пайдалануға, үшінші тұлғаларға беруге (оның ішінде РФ аумағына трансшекаралық беруге), иесіздендіруге, бұғаттауға, жоюға сөзсіз келісім беремін, осы келісіммен регламенттелген мақсаттарда, оған қоса құжатқа байланысты (сауалнама, өтініш және т.с.с.), бірақ келесі дербес деректермен шектелмей:

1)      тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда);

2)      жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (сериясы, нөмірі, кім және қашан берді);

3)      туған күні;

4)      жынысы;

5)      нақты тұрғылықты жері туралы деректер;

6)      тіркеу орнының мекенжайы туралы деректер;

7)      байланыс ақпараты (телефон нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы және т.б.).

Субъектінің (ол туралы) дербес деректерін жинау, өңдеу және трансшекаралық беруді «ЭСПЕРАНС-РК» ЖШС мыналарды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, келесідей мақсаттар үшін жүзеге асырады:

 • «ЭСПЕРАНС-РК» ЖШС-не төмендегілерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, өз тауарлары мен қызметтерін (өнімдерін) ұсыну мақсатында: - Ниеттестік бағдарламасына қатысушыны сәйкестендіру, жинақтауды есепке алу рәсімін және жеңілдікті пайдалануды қамтамасыз ету

 • жеткізуді жүзеге асыру, сервистік қызмет көрсету

 • жарнамалық хабарламаларды тарату (соның ішінде кез келген коммуникация арналары арқылы, соның ішінде пошта, SMS, электрондық пошта, телефон, өзге де байланыс құралдары арқылы өткізілетін науқандар мен арнайы ұсыныстар туралы)

 • дербес деректер субъектісі тарапы не ол бойынша пайда алушы немесе кепіл беруші болып табылатын шартты орындау;

 • Шарт бойынша міндеттемелерді орындау барысында Компания жұмысын бағалау және талдау;

 • Компания өткізетін ынталандыру іс-шараларында жеңімпазды анықтау;

 • клиенттерге «ЭСПЕРАНС-РК» ЖШС компаниясының қызметімен байланысты мәселелер бойынша ақпараттандыру және кеңес беру үшін Компанияның байланыс орталығының қызметтерін ұсыну.

Мен мыналарды растаймын:

1) осы келісім «ЭСПЕРАНС-РК» ЖШС-мен барлық қатынастарға, оның ішінде осы келісімді беру кезінде бар және (немесе) туындайтын барлық қатынастарға, сондай-ақ болашақта туындайтын кез келген басқа қатынастарға қолданылады және Ниеттестік бағдарламасының қолданылу мерзімі ішінде әрекет етеді. Бұл ретте мен осы келісімді кері қайтарып алу менің Ниеттестік бағдарламасына қатысуымды автоматты түрде тоқтататыны, менің Ниеттестік бағдарламасы Клиентінің картасы бұғатталатыны және оны бұғаттау жеңілдіктерді пайдалану мүмкін еместігін білдіретіні, сондай-ақ егер менің дербес деректерімді қамтитын сауалнамаларды, өтініштерді және т.б. толтыруды талап ететін «ЭСПЕРАНС-РК» ЖШС қызметтерін немесе өнімдерін қайтадан пайдалануды шешсем, дербес деректерімді өңдеуге қайтадан келісім беруім қажет болатыны жөнінде хабарлармын және келісемін;

2) осы келісіммен «ЭСПЕРАНС-РК» ЖШС-не үшінші тұлғалардың дербес деректерге қол жеткізу шарттарын өз бетінше анықтау құқығы берілді;

3) «ЭСПЕРАНС-РК» ЖШС дербес деректерді жинауы, өңдеуі және трансшекаралық беруі кезінде Субъектіні хабардар ету талап етілмейді;

4) осы келісім «ЭСПЕРАНС-РК» ЖШС-де Субъектінің дербес деректерін жинауға, өңдеуге және трансшекаралық беруге қажетті өкілеттіктерінің бар екендігі туралы дәлел ретінде үшінші тұлғаларға берілуі мүмкін;

5) осы келісім Қазақстан Республикасының заңнамасымен регламенттелген жағдайларда, «ЭСПЕРАНС-РК» ЖШС-не тапсырылатын жазбаша нысанда ресімделген тиісті өтініш негізінде - осы келісім кері қайтарып алынған күнге дейін кемінде 10 жұмыс күні бұрын мерзімде кері қайтарып алынуы мүмкін. Бұл ретте, маған (Субъектіге) Заңға сәйкес, егер бұл кері қайтарып алу Заңға қайшы келетін жағдайларда, осы келісім кері қайтарып алынбайтыны белгілі;

6) менің дербес деректерім жалпыға қолжетімді дереккөздерде таратылмайды;

7) «ЭСПЕРАНС-РК» ЖШС-нің дербес деректерді жинауға және өңдеуге қатысты саясатымен таныстым.

Мен осы келісімнің мәтінін оқыдым, толықтыруларым, ескертулерім мен қарсылықтарым жоқ.